Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/8 đến 08/8)

Lịch công tác tuần 49

Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021

THỨ HAI

02/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BA

03/8

9h00: HT khoa KHCB “Giảng dạy các môn khoa học cơ bản trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
Thành phần: giảng viên khoa KHCB và khách mời, sinh viên có quan tâm
Hình thức: tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom

9h00: Họp trực tuyến BCH Công đoàn. Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn. Địa điểm: Họp qua zoom.

10h00: Họp về việc xác nhận viện trợ đối với dự án do Oxfam tài trợ

Thành phần: Đại diện Bộ Tư pháp, Đại diện Ban thư ký Quỹ Jiff, PGS.TS Bùi Xuân Hải, Ban Quản lý Dự án Oxfam, bà Lê Thị Hoài An, ông Phạm Đăng Khoa

Hình thức: tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom

THỨ TƯ

04/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ NĂM

05/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ SÁU

06/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

9h00: Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trường Khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn và khách mời. Địa điểm: Họp qua zoom.

THỨ BẢY

07/8

 

CHỦ NHẬT

08/8

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top