Lịch công tác tuần 35 (Từ ngày 08/04 đến ngày 14/04/2024)

Lịch công tác tuần 35

Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024

THỨ HAI

08/04

 

 

07h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Cơ sở Bình Triệu)

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, các cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên có mặt tại cơ sở Bình Triệu
Địa điểm: Sân trường cơ sở Bình Triệu (Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. HCM)

08h00: Chào cờ và hát Quốc ca (Trụ sở chính)

Thành phần: Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động đang làm việc tại Trụ sở chính
Địa điểm: Sân trường và các phòng học Trụ sở chính (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM)

 

14h30: Họp Ban Tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh "Ulaw Career Day 2024"

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS.TS Trần Việt Dũng) và các thành viên BTC theo Kế hoạch số 1287/KH-ĐHL ngày 25/12/2023

Địa điểm: Phòng họp A. 905

  

THỨ BA

09/04

 

09h00: Họp với Công ty PSC về triển khai nâng cấp website Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam

Thành phần:

- Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), Giám đốc Trung tâm CNTT, toàn thể viên chức Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam và ThS. Lê Trần Quốc Công (giảng viên Khoa Luật Quốc tế)

- Đại diện Công Ty PSC

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 4/2024

Thành phần: Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

15h30: Họp Tập thể lãnh đạo Trường thực hiện Bước 1 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

THỨ TƯ

10/04

 

08h00: Hội thảo quốc tế “Chính sách, pháp luật về Dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia”

Thành phần: Theo thư mời, giảng viên các khoa, chuyên viên, học viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

08h00: Hội thảo cấp Khoa Góp ý dự thảo Luật tổ chức Tòa án (sửa đổi)  

Thành phần: Toàn thể giảng viên Khoa Luật Dân sự; Khách mời, những Thầy, Cô có quan tâm

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

08h00: Họp Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế, Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: toàn thể giảng viên khoa Luật Quốc tế

Địa điểm: Phòng A. 803

 

09h00: Họp Thường trực Hội đồng trường

Thành phần: Thường trực Hội đồng trường

Địa điểm: Phòng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường (Phòng A.901)

 

14h00: Họp viên chức chủ chốt Trường thực hiện Bước 1 bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Đoàn Xuân Quang và Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

Thành phần: Viên chức chủ chốt cấp Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, các bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ (là viên chức của Trường), Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h30: Họp Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng thực hiện Bước 2 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h45: Họp Tập thể lãnh đạo Trường thực hiện Bước 2 và Bước 3 bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Đoàn Xuân Quang và Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; Bước 3 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường (Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

16h00: Họp toàn thể viên chức Khoa Luật Quốc tế thực hiện Bước 4 bổ nhiệm Trưởng Khoa Luật Quốc tế

Thành phần: Hiệu trưởng (hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền chủ trì phiên họp); toàn thể viên chức Khoa Luật Quốc tế (trừ những viên chức đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản/đang nghỉ không hưởng lương/đang đi học ở nước ngoài)

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

THỨ NĂM

11/04

 

08h15: Tổ công tác đi nghiên cứu và học tập kinh nghiệm cải tiến lịch giảng chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy tại Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Tp. HCM

Thành phần: Theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHL ngày 04 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

08h30: Họp Tổ Công tác về xây dựng Quy định về Công tác văn thư và lưu trữ

Thành phần: theo Quyết định số 268/ QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

08h30: Diễn đàn thảo luận: Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài

Thành phần: Theo thư mời, giảng viên các khoa, chuyên viên, học viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Hội trường A. 1002

 

09h30: Họp Tổ Công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế về quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý và các chức danh khác.

Thành phần: Theo Quyết định 1486 ngày 15 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của NCS Hồ Thúy Ngọc, ngành Luật Kinh tế

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

14h00: Họp về xác định năng lực đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. HCM năm 2024

Thành phần: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng Đào tạo, Đào tạo Sau Đại học, Phòng quản lý hệ VLVH, Phòng TC-HC, Phòng Tài chính - kế toán, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm ĐBCL & PPGD, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT và lãnh đạo các khoa chuyên môn.

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

THỨ SÁU

12/04

 

08h00: Hội đồng bảo vệ luận văn các lớp cao học Ngành luật Hình sự và tố tụng hình sự

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

08h00: Hội đồng bảo vệ luận văn các lớp cao học Ngành Luật Kinh tế

Thành phần: theo Quyết định

Địa điểm: Phòng A. 803

 

09h00: Họp Hội đồng trường

Thành phần: Hội đồng trường

Địa điểm: Phòng họp A.905

  

14h00: Làm việc với đại diện Tòa Trọng tài Thường trực - PCA tại Việt Nam

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế (TS. Phan Hoài Nam), NCS. ThS. Nguyễn Thị Lan Hương (Phó Trưởng bộ môn Phụ trách Bộ môn Luật Thương mại quốc tế), Phòng QL NCKH & HTQT

Phương thức họp: trực tuyến theo hình thức Zoom
Link: https://zoom.us/j/8192571749?pwd=VHVveTNLWmtCR3BGWUNxWXpnVkdiZz09
ID: 819 257 1749
Passcode: nckhhtqt


15h30: Họp về công tác xin phép sử dụng tài trợ nước ngoài

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), Phó Trưởng khoa Luật Quốc tế (TS. Phan Hoài Nam), Trưởng Bộ môn Luật Lao động (TS. Nguyễn Thị Bích), Phụ trách Bộ môn Công pháp quốc tế (ThS. Hà Thị Hạnh), Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thanh tra (NCS. ThS. Nguyễn Tú Anh), Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đào tạo trực tuyến (ThS. Trương Tư Phước), Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật (ThS. Hoàng Hương Giang), Quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế toán (Bà Lê Thị Hoài An), Ông Phạm Đăng Khoa (chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán), ThS. Lê Minh Nhựt (giảng viên Khoa Luật Quốc tế), Phòng QL NCKH & HTQT

Phương thức họp: trực tuyến theo hình thức Zoom
Link: https://zoom.us/j/8192571749?pwd=VHVveTNLWmtCR3BGWUNxWXpnVkdiZz09
ID: 819 257 1749
Passcode: nckhhtqt

THỨ BẢY

13/04

 

07h30: Lễ khai mạc Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh "Ulaw Career Day 2024"

Thành phần: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các đơn vị, Ban tổ chức Ngày hội, các đơn vị tuyển dụng và sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Hội trường C. 302, cơ sở Nguyễn Tất Thành

 

07h30: Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh "Ulaw Career Day 2024"

Địa điểm: cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

*Lưu ý: Kính đề nghị quý Thầy/Cô vui lòng không để ô tô trong khuôn viên trường thời gian nêu trên

 

 CHỦ NHẬT

14/04

 

 


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: nvalan@hcmulaw.edu.vn và hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có lịch công tác sau giờ hành chính (sau 16h30) cho tuần làm việc tiếp theo, vui lòng liên hệ qua email: nvlan@hcmulaw.edu.vn và Phòng Quản trị - Thiết bị về cách thức mượn phòng.

4. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.


--%>
Top