Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 29/04 đến ngày 05/05/2024)

Lịch công tác tuần 38

Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 05/5/2024

THỨ HAI

29/4

Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động

(theo Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

THỨ BA

30/4

Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động

(theo Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

THỨ TƯ

01/5

Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động

(theo Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 THỨ NĂM 02/5

 

08h30:  Họp thông qua danh mục và kế hoạch xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các văn bản nội bộ

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng); Phòng Thanh tra, lãnh đạo Phòng Quản lý NCKH & HTQT, lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV, lãnh đạo Trung tâm Quản lý ĐTCLC & ĐTQT, Đại diện Thường vụ Đoàn trường, đại diện Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Trung tâm Sở hữu trí tuệ

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

13h30: Hiệu trưởng làm việc với Ban kiểm toán nội bộ

Thành phần: Hiệu trưởng, Ban kiểm toán nội bộ

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Họp thông qua danh mục và kế hoạch xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các văn bản nội bộ

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại); Phòng Thanh tra, lãnh đạo Phòng Quản lý NCKH & HTQT, lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Thư viện, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, lãnh đạo Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Khảo thí, lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Phương pháp giảng dạy, lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin và lãnh đạo Trung tâm Học liệu

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

THỨ SÁU

03/5

 

08h30: Họp thông qua danh mục và kế hoạch xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các văn bản nội bộ

Thành phần: Hiệu trưởng; Phòng Thanh tra lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau Đại học, lãnh đạo Phòng Quản lý hệ Vừa làm vừa học, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo trực tuyến, lãnh đạo Trung tâm Quản lý ĐTCLC & ĐTQT, lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị, lãnh đạo Trung tâm QHDN & HTSV và lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thành phần: Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

THỨ BẢY

04/5

 

08h00: Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: "Pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư"

Thành phần: Chuyên viên và cộng tác viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của khóa đào tạo

Địa điểm: Phòng A. 709 và trực tuyến qua Zoom

 

14h00: Họp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

Các đơn vị làm việc bù cho ngày 29/4/2024
(theo Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 CHỦ NHẬT

05/5

 

08h00: Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn: "Pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư"

Thành phần: Chuyên viên và cộng tác viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của khóa đào tạo

Địa điểm: Phòng A. 709 và trực tuyến qua Zoom

 


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: nvalan@hcmulaw.edu.vn và hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có lịch công tác sau giờ hành chính (sau 16h30) cho tuần làm việc tiếp theo, vui lòng liên hệ qua email: nvlan@hcmulaw.edu.vn và Phòng Quản trị - Thiết bị về cách thức mượn phòng.

4. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top