Triết lý giáo dục của Trường ĐH Luật Tp.HCM

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Luật Tp.HCM có nội dung “Sáng tri thức, vững công minh“, kết hợp với cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm“.

Triết lý thể hiện việc lấy tri thức làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, khi tri thức được khai sáng sẽ mang đến những giá trị tốt đẹp cho mỗi cá nhân và cả xã hội, thể hiện sự vững mạnh về chuyển giao tri thức, trí tuệ, đồng thời không ngừng nỗ lực cống hiến hết mình cho sự bảo vệ công lý xã hội. Triết lý giáo dục này là phù hợp với đặc thù ngành nghề đào tạo chính của Trường khi là trường chuyên đào tạo về luật và một số chuyên ngành khác, nhấn mạnh vào yếu tố tri thức, kiến thức và cả sự công bằng, sáng suốt trong các hành động, phán quyết của sinh viên được Trường đào tạo.

--%>
Top