Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 07/6 đến 13/6)

Lịch công tác tuần 41

Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021

THỨ HAI

07/6

13h30: Họp Tổ công tác soạn thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học

Thành phần: Theo Quyết định số 531/QĐ-ĐHL ngày 14/5/2021 của   Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: Phòng họp A.905 và họp trực tuyến (qua Zoom).             

THỨ BA

08/6

08h00: Hội nghị trực tuyến kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021

Thành phần: PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Ban Thường vụ Đoàn trường, Đại diện Bí thư Đoàn khoa, Bí thư Chi đoàn cơ quan và Chi đoàn bộ phận

Địa điểm: Phòng họp A.905 và họp trực tuyến.

09h00: Họp Tập thể lãnh đạo: Bàn về phương hướng dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh tại TP. Đà Lạt và hoàn thiện một số hạng mục dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh tại TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ)

Địa điểm: Phòng họp A.803

Thành phần: Tập thể lãnh đạo.

THỨ TƯ

09/6

07h30: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 1) - Khoa Quản trị

Thành phần: Theo Quyết định và sinh viên

Địa điểm: Họp trực tuyến (qua Zoom).

07h45: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thành phần: Tập thể lãnh đạo, toàn bộ viên chức Phòng Thanh tra, ông Phan Lê Hoàng Toàn, ông Lê Văn Hiển, ông Đoàn Xuân Quang, ông Lê Thế Tài, ông Phạm Tiến Dũng và ông Lường Minh Sơn

Địa điểm: Phòng họp A.905.

08h15: Hội nghị trực tuyến tập huấn hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2021

Thành phần: Toàn bộ thành viên Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục, Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách theo Quyết định số 543/QĐ-ĐHL ngày 21/5/2021 và Quyết định số 560/QĐ-ĐHL ngày 01/6/2021), Lãnh đạo phụ trách các đơn vị, Phụ trách Bộ môn thuộc Khoa.

Địa điểm: Link tham gia tập huấn sẽ được cung cấp đến từng cá nhân (thông qua email).

14h00: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 1) - Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Thành phần: Theo Quyết định và sinh viên

Địa điểm: Họp trực tuyến (qua Zoom).

THỨ NĂM

10/6

8h00: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 - Khoa Khoa học cơ bản.
Thành phần: Theo quyết định và sinh viên có đề tài
Địa điểm: Họp trực tuyến (qua Zoom)

8h30: Làm việc định kỳ với Ban Thư ký Quỹ JIFF - OXFAM Thành phần: Bà: Hoàng Hương Giang, Ông Nguyễn Thành An, Ông Phạm Đăng Khoa, Bà Trần Bảo Ngọc Địa điểm: Họp trực tuyến qua Microsoft Teams

8h30 (Cả ngày): Họp Tổ công tác soạn thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học (lần thứ 3)

Thành phần: Theo Quyết định 351/QĐ-ĐHL ngày 14/5/2021 của Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng họp A905 và phòng họp trực tuyến qua Zoom

THỨ SÁU

11/6

9h00: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 1) - Khoa Luật Quốc tế.
Thành phần: Theo quyết định và sinh viên có đề tài.
Địa điểm: Phòng họp A905

9h00: Hội nghị trực tuyến công tác Văn phòng bằng phần mềm Zoom meeting do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Thành phần: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và cán bộ làm công tác Văn phòng Công đoàn.

Địa điểm: Phòng A.803

THỨ BẢY

12/6

CHỦ NHẬT

13/6

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top