Lịch công tác tuần 04 (Từ ngày 20/9 đến 26/9)

Lịch công tác tuần 04

Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021

THỨ HAI

20/9

13h30: Hội nghị Tổng kết năm học 2020 - 2021 - Cụm thi đua số 4

Thành phần: TS. Lê Trường Sơn, ThS. Đoàn Xuân Quang, bà Nguyễn Thị Ái Lê

Địa điểm: Phòng họp A.905 và họp trực tuyến qua Zoom

 

14h00: Họp về Quy chế đào tạo thạc sĩ

Thành phần: Tập thể lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Lê Văn Hiển, ông Đoàn Xuân Quang, ông Đào Quốc Hùng

Họp trực tuyến qua Zoom.

THỨ BA

21/9

14h00: Họp về học phí
Thành phần: Tập thể lãnh đạo, ông Lê Văn Hiển, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Đoàn Việt Hùng, ông Đào Quốc Hùng, ông Đoàn Xuân Quang

Họp trực tuyến qua Zoom theo link:

https://zoom.us/j/9273408301?pwd=VE82dzJGYlZ3VndKaFE4RWpFTTBoQT09

THỨ TƯ

22/9

Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ NĂM

23/9

 Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ SÁU

24/9

Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ BẢY

25/9


CHỦ NHẬT

26/9

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top