Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Video bài giới thiệu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu tại Hội nghị trực tuyến ngày 12/6/2021 và phần phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

--%>

Top