Bài giới thiệu Hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành giữ vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sáng tạo, đổi mới, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ còn là nền tảng đưa hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam đạt chuẩn mực theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như đáp ứng các nhiệm vụ theo cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây. Tuy nhiên, qua 15 năm thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật này cũng bộc lộ một số hạn chế. Nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn trong nước và quốc tế, đảm bảo thực hiện hiệu quả các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV tại kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, tạo diễn đàn pháp lý để trao đổi, phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tại Hội nghị, các báo cáo viên từ Cục Sở hữu trí tuệ và từ Trường Đại học Luật Tp. HCM sẽ trình bày, phân tích một số điểm mới nổi bật trong bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị tạo diễn đàn pháp lý để trao đổi những vấn đề lý luận, quy định pháp luật và khả năng áp dụng trong thực tiễn các quy định mới của Luật Sở hữu trí tuệ.

Để đảm bảo chất lượng khoa học, Hội nghị được tổ chức gồm hai phiên: Phiên 1 diễn ra vào sáng ngày 19/8/2022 (thứ Sáu) tập trung trao đổi tổng quan những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, tập trung vào các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp; Phiên 2 diễn ra vào chiều ngày 19/8/2022 tập trung vào khía cạnh thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Địa điểm tổ chức: A1002, Trường Đại học Luật Tp. HCM số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4. Thành phần tham dự ngoài lãnh đạo và chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật Tp. HCM còn có đông đảo khách mời từ các Sở Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam, quản lý thị trường, hải quan, Toà án, các hiệp hội, viện, trường, các doanh nghiệp, công ty luật, văn phòng luật sư.

--%>
Top