Hội nghị Bình xét thi đua năm học 2021 - 2022 của Khối Thi đua số 03

Nhằm bình xét thi đua cuối năm học 2021 - 2022 cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Khối Thi đua số 03, sáng ngày 27/7/2022 vừa qua đã diễn ra Hội nghị Bình xét thi đua năm học 2021 - 2022 của Khối Thi đua số 03 tại phòng họp A.905, Trường ĐH Luật TP.HCM cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Toàn cảnh Hội nghị Bình xét thi đua năm học 2021 - 2022 của Khối Thi đua số 03 vào ngày 27/7/2022

Hội nghị được chủ trì bởi Đ/c Lê Thị Thúy Hương - Khối trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường ĐH Luật TP.HCM. Về phía Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ TP), Hội nghị có sự góp mặt của Đ/c Huỳnh Văn Sáu - Trưởng Ban Cán sự GD và ĐT; Đ/c Trần Minh Thảo – Phó Chánh Văn phòng; Đ/c Nguyễn Trọng Tính – Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật; Đ/c Trang Thị Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tài chính. Ngoài ra còn có sự tham gia đầy đủ của đại diện 05 CĐCS của các Trường Đại học trong Khối Thi đua số 03.

Mở đầu Hội nghị, Đ/c Lê Thị Thúy Hương - Khối trưởng - báo cáo hoạt động của Khối trong năm học vừa qua và sơ lược các công tác chuẩn bị của Khối trước cuộc họp bình xét thi đua. Theo báo cáo, trong năm học 2021-2022, Khối thi đua Công đoàn số 03 đã thực hiện các hoạt động sau:

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động của Khối, đã tổ chức phát động phong trào thi đua, vận động các CĐCS trong khối đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các CĐCS trong Khối nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình công tác năm của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong năm học, Khối trưởng đã theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các CĐCS trong khối hoạt động nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của LĐLĐ TP - đặc biệt trong công tác thực hiện báo cáo hàng tháng và báo cáo cuối năm học.

- Thực hiện các hoạt động của Khối theo kế hoạch đã đề ra, phù hợp với điều kiện và tình hình của Khối: hội thi, hội thao, hội thảo, tập hợp ý kiến đóng góp, tập huấn, công tác xã hội…

Bên cạnh những thành công trong hoạt động của Khối, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đ/c Lê Thị Thúy Hương - Khối trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường ĐH Luật TP.HCM - tiến hành báo cáo  hoạt động của Khối trong năm học vừa qua

Tiếp theo đó, Khối trưởng tiến hành báo cáo tổng hợp điểm tự chấm của các CĐCS và kết quả đánh giá của các Ban Chuyên đề LĐLĐ TP đối với các CĐCS trong Khối. Đồng thời, các CĐCS báo cáo thành tích hoạt động Công đoàn của đơn vị mình và đưa ra minh chứng để bảo vệ điểm tự chấm của mình. 

Các CĐCS đã báo cáo thành tích hoạt động của đơn vị mình và đưa ra minh chứng để bảo vệ điểm tự chấm của mình. Các thành viên cuộc họp thảo luận, bình xét về thành tích của các CĐCS và đi đến nhất trí với các ý kiến như sau:

- Nhất trí, đồng ý với các điểm tự chấm của các CĐCS trong Khối thi đua số 03.

- Đồng ý với các điểm trừ của các Ban chuyên môn LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh.

- Nhất trí với các điểm thưởng mà các Ban chuyên môn LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh chấm.

Cũng tại Hội nghị, các CĐCS đã tiến hành bình chọn CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm và từ các CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ. Các thành viên cuộc họp thảo luận, bình xét về thành tích của các CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và biểu quyết nhất trí bình chọn CĐCS Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đủ điều kiện xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (đồng ý: 5/5 tỉ lệ 100%). Trên cơ sở kết quả thống nhất điểm và xếp loại, khối thi đua tiếp tục bình chọn các CĐCS đề nghị nhận Cờ, Bằng khen của LĐLĐ TP theo  Quy chế kèm theo Quyết định số 147/QĐ-LĐLĐ và Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ. Cuộc họp tiến hành nghiêm túc việc bỏ phiếu tín nhiệm, kiểm phiếu, công bố kết quả. Hội nghị nhất trí đề nghị LĐLĐ TP tặng Cờ Thi đua cho CĐCS Trường ĐH Luật TP.HCM; Nhất trí đề nghị LĐLĐ TP tặng Bằng khen cho 05 CĐCS trong Khối Thi đua số 03.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các CĐCS tiến hành bầu Khối trưởng và Khối phó cho năm học 2022 - 2023. Theo kết quả biểu quyết, Khối trưởng là Trường Dự bị Đại học TP.HCM (tín nhiệm: 05/05, 100%), Khối phó là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (tín nhiệm: 05/05, 100%).