Danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ XI (2022 - 2024)

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]

🔥 Đoàn trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đang dần về đích cuối cùng trong hành trình hoạt động của nhiệm kỳ X. Thế hệ áo xanh đã “lên dây cót” sẵn sàng viết tiếp chặng đường mới tràn đầy nhiệt huyết và hứng khởi mang tên nhiệm kỳ XI.

💥 Trên chặng đường mới này, những nhân tố “tiên phong” chịu trách nhiệm dẫn dắt phong trào thanh niên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, giữ vai trò định hướng và phát triển tổ chức Đoàn là không thể thiếu. Để tìm ra tập thể xứng đáng đảm nhiệm trọng trách quan trọng này, danh sách Ứng cử viên Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng. Đó là những cán bộ Đoàn tiêu biểu, đáp ứng đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm và sẵn sàng cống hiến.

☀️ Trước khi Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Luật TP. HCM lần thứ XI lựa chọn ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ mới; hãy cùng Tuổi Trẻ Luật nghiên cứu profile “đỉnh của chóp” từ các đồng chí Ban Chấp hành tương lai nha!

#ĐạihộiĐạibiểuĐoànTNCSHCMTrườngĐHLuậtTPHCMlầnthứXI

#DanhsáchUCVBanChấphànhnhiệmkỳXI


Bài viết và hình ảnh: Ban Truyền thông Đoàn Trường


--%>
Top