Một số hình ảnh về tiến độ xây dựng Dự án đến tháng 5/2022

Dự án xây dựng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại Phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM được triển khai thực hiện với mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong khu đất quy hoạch tại Phường Long Phước, Quận 9, TP. HCM phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo cho sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM để trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm về pháp luật theo Quyết định 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cập nhật một số hình ảnh của dự án đến tháng 5/2022:

Hình ảnh: Cảnh Toàn – Ngọc Thắng

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top