Tạp chí Khoa học pháp lý phát hành thêm số bằng tiếng Anh và những bước phát triển mới

Đầu xuân 2019, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đón nhận một tin vui: Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 36/GP-BTTTT cho Trường, căn cứ theo đó, từ năm nay, Tạp chí Khoa học pháp lý sẽ thực hiện một số bước phát triển mới. Cụ thể, Tạp chí sẽ tăng dung lượng (từ 84 trang lên 120 trang), kỳ xuất bản (từ 9 kỳ lên 12 kỳ/ năm). Khuôn khổ Tạp chí sẽ được thay đổi để phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Tên gọi của Tạp chí sẽ được điều chỉnh từ Tạp chí Khoa học pháp lý thành Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam (tiếng Anh: Vietnamese Journal of Legal Sciences). Đặc biệt, Tạp chí sẽ được phép xuất bản 3 số tiếng Anh/năm, phục vụ mục tiêu hội nhập quốc tế và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

Việc được cấp giấy phép là kết quả của những nỗ lực lớn từ phía Ban giám hiệu, tập thể và cá nhân cán bộ tham gia tích cực vào quá trình xây dựng đề án và tiến hành thủ tục trong thời gian qua. Đây cũng là một tin vui đối với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Việc nhận được giấy phép sẽ tạo cơ hội lớn để các chuyên gia của Trường tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế. Đồng thời, đây cũng là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng tạp chí tiếng Anh hợp chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín khoa học của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, trường trọng điểm về đào tạo luật của Việt Nam.

Ban biên tập Tạp chí rất mong nhận được bài viết cho Tạp chí bằng tiếng Việt và đặc biệt là bằng tiếng Anh từ các chuyên gia trong và ngoài Trường. Điều đó sẽ đóng góp tích cực và thiết thực vào việc phát triển Tạp chí nói riêng, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường nói chung, đồng thời đưa tiếng nói của cộng đồng nghiên cứu luật Việt Nam ra quốc tế.

Bài và hình: Tạp chí Khoa học pháp lý


--%>

Top