Thông báo về việc nạp dữ liệu thông tin cựu sinh viên từ K31 đến K39 vào hệ thống app ULAW HCMC

Nhằm phục vụ cho công tác quản trị và xác minh danh tính người dùng, từ ngày 12/9/2022 đến ngày 30/9/2022, nhà quản trị của app Ulaw HCMC sẽ tiến hành nạp dữ liệu thông tin Cựu sinh viên từ khóa 31 đến khóa 39 vào hệ thống của app. Theo đó hệ thống sẽ gửi mail tự động về mail hoặc số điện thoại các anh/chị cựu sinh viên đã khai trên tài khoản sinh viên khi còn đi học với nội dung như sau:
Tài khoản của bạn tại HCMULAW là
SĐT: <Phone_number>
Mật khẩu: <Password>
Trong đó:
<Phone_number> là số di động được đăng ký tài khoản
<Password> là mật khẩu đăng nhập
Để tránh hiểu nhầm là thư rác từ hệ thống, Nhà trường thông tin đến quý anh/chị cựu sinh viên để được biết.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên, email: hcsv@hcmulaw.edu.vn
Trân trọng./.

--%>
Top