Đại hội Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 Nhiệm kỳ 2022 – 2025

Nhằm tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 – 2025, sáng ngày 26/09/2022, tại phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Đại hội Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 Nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Lê Văn Hiển - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cùng sự hiện diện của các đồng chí Đảng viên Chi bộ. Bên cạnh đó, chi bộ cũng đón tiếp các khách mời là đồng chí Nguyễn Tú Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra, đồng chí Lê Thị Hoàng Liên - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Sáng ngày 26/09/2022, Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ đã thống nhất bầu 02 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Phan Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Thúy Hương – Đảng ủy viên đang sinh hoạt tại chi bộ và 01 đồng chí vào Ban Thư ký là đồng chí Hà Ngọc Quỳnh Anh.

Mở đầu Đại hội, đồng chí Phan Anh Tuấn đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Thanh tra; Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế; Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam. 

Đồng chí Phan Anh Tuấn thực hiện báo cáo chính trị chương trình Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 giai đoạn 2020 – 2022

Tại Đại hội, các đại biểu Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ trong thời gian qua và ghi nhận các ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc đến từ đại diện Đảng ủy cấp trên. Về công tác nhân sự, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Phan Anh Tuấn giữ chức Bí thư Chi bộ. 

Đồng chí Lê Văn Hiển - đại diện Đảng ủy Trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau hơn 02 giờ làm việc trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Chi bộ Khối Phòng Trung tâm 1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nội dung: Thanh Tâm

Hình ảnh: Thùy Linh

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top