Thông báo về thời điểm sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học trở lại Trường học tập trung sau thời gian học bằng phương thức trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 4)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thêm thời gian để sắp xếp đến Trường học trực tiếp theo đúng kế hoạch, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho giảng viên, sinh viên sau thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trước tình hình đó, Tập thể lãnh đạo Trường đã họp, phân tích, đánh giá rất kỹ tình hình thực tế của dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay;

Căn cứ kết luận cuộc họp và chỉ đạo của PGS-TS. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học một số nội dung sau:

1. Về lịch giảng, lịch học

 1.1. Giai đoạn 1: từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 06/3/2022 (chủ nhật), việc giảng dạy và học tập tiếp tục được thực hiện bằng phương thức trực tuyến  thông qua Cổng đào tạo trực tuyến tại địa chỉ: http://elearning.ulhcmc.edu.vn và bằng phần mềm zoom (trừ các học phần thuộc chương trình môn học Giáo dục thể chất, tạm hoãn học). Giảng viên và sinh viên cần thực hiện đúng và đầy đủ các lưu ý khi dạy, học trực tuyến theo thông báo số 335/TB-ĐHL ngày 07/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Giai đoạn 2: từ ngày 07/3/2022 đến ngày 03/4/2022 việc giảng dạy và học tập được thực hiện như sau:

a) Đối với giảng viên:

- Giảng viên giảng dạy trực tiếp trên giảng đường và đồng thời giảng trực tuyến thông qua phần mềm zoom theo cùng một lịch giảng đã được phân công;

- Riêng việc giảng dạy đối với các lớp: QT43, HC43, LE43A, LE43B, HS46A, HS46B, HC46A, HC46B, LE46A và LE46B tiếp tục giảng trực tuyến thông qua phần mềm zoom. Trường hợp giảng viên đến Trường để giảng trực tuyến các lớp này theo đúng lịch đã được phân công thì giảng đường được bố trí như sau:

+ Các lớp có lịch giảng tại giảng đường F.501 (QT43 và HC43) được bố trí giảng tại giảng đường E.503 (riêng ngày 01/04/2022 được bố trí giảng tại giảng đường F.404);

+ Các lớp có lịch giảng tại giảng đường F.601 (HS46A, HS46B, HC46A và HC46B) được bố trí giảng tại giảng đường D.304;

+ Lớp LE46A có lịch giảng tại giảng đường D.303 được bố trí giảng tại giảng đường D.302;

+ Lớp LE43B có lịch giảng tại giảng đường D.304 được bố trí giảng tại giảng đường D.303.

b) Đối với sinh viên:

- Sinh viên đi học trực tiếp trên giảng đường theo lịch đã bố trí. Trường hợp sinh viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc đang bị nhiễm Covid-19 (F0) tiếp tục học bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng đào tạo trực tuyến cùng lúc với giờ giảng trực tiếp của giảng viên và giờ học của các sinh viên khác trong lớp;

- Riêng sinh viên các lớp: QT43, HC43, LE43A, LE43B, HS46A, HS46B, HC46A, HC46B, LE46A và LE46B tiếp tục học bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng đào tạo trực tuyến theo lịch học đã bố trí.

1.3. Giai đoạn 3: từ ngày 04/4/2022 đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022 hoặc đến khi có thông báo mới của Trường được thực hiện như sau:

- Sinh viên các lớp đi học trực tiếp trên giảng đường theo lịch đã bố trí (không học bằng phương thức trực tuyến qua zoom);

- Riêng sinh viên các lớp: HS46A, HS46B, HC46A, HC46B, LE46A và LE46B vẫn tiếp tục học bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng đào tạo trực tuyến theo lịch học đã bố trí. Việc học trực tiếp tại Trường sẽ có thông báo sau.

2. Về lịch thi kết thúc học phần: sinh viên dự thi bằng hình thức trực tuyến theo lịch thi đã được Trường công bố cho đến khi có thông báo mới. Nếu có điều chỉnh về thời gian, địa điểm và hình thức thi, Trường sẽ thông báo trước ngày thi tối thiểu 5 ngày.

3. Một số lưu ý đối với sinh viên khi trở lại Trường học, thi tập trung

- Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường khuyến khích sinh viên trở lại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất có thể (tùy vào tình hình sức khỏe, điều kiện và hoàn cảnh của mình) nhằm thích nghi với trạng thái “bình thường mới” trước khi vào học tập trung tại Trường;

- Khi đến học tập trung tại Trường, sinh viên cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (trong đó có “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”), của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và của Trường như: duy trì đo nhiệt độ, kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang khi vào Trường, trước khi vào lớp, trong giờ giải lao; hạn chế tiếp xúc giữa sinh viên các lớp học với nhau và chỗ đông người,…./.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số: 68 /TB-ĐHL về thời điểm sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học trở lại Trường  học tập trung sau thời gian học bằng phương thức trực tuyến  để phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 4)

Thông báo số: 335 /TB-ĐHL về việc thay đổi hình thức học tập và hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên các lớp hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học từ ngày 10/05/2021

 

 

--%>
Top