Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo quốc tế "Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số"

Báo Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-la-viec-lam-cap-bach-post754539.html

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ: https://tphcm.chinhphu.vn/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-101230526001915173.htm

Báo Giáo dục và Thời Đại: https://giaoducthoidai.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-post640234.html

Báo Pháp Luật TP. HCM: https://plo.vn/du-lieu-ca-nhan-nhay-cam-gom-nhung-gi-post734566.html

Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo: https://sohuutritue.net.vn/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-la-viec-lam-cap-bach-d164165.html

Báo Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/nhip-song-so/artmid/2065/articleid/64847/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so

Báo Nhịp sống online: https://nhipsongonline.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so/

Báo Thị trường Giao dịch: https://vietdaily.vn/giao-duc/truong-dh-luat-tp-hcm-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so.html

Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh: https://www.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/-/bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so?redirect=%2F

Tạp chí Công nghệ và Đời sống: https://congnghevadoisong.vn/hoi-thao-phap---viet-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-d56460.html

Truyền hình Pháp luật: https://tvphapluat.vn/video/truong-dh-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-trong-moi-truong-so-69344/

Thông tấn xã Việt Nam: https://news.vnanet.vn/?created=30%20day&keyword=H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o%20B%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20trong%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91.&qcode=17407

Truyền hình Tây Ninh: https://www.youtube.com/watch?v=yzNkho_pLXA

(đang tiếp tục cập nhật)

--%>
Top