Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo "Pháp luật về tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM"

https://tuoitre.vn/chinh-quyen-do-thi-tp-hcm-tuong-lai-10-20-nam-toi-se-ra-sao-20221214154839074.htm

https://vnexpress.net/de-xuat-mo-hinh-thi-truong-cho-tp-hcm-4548124.html?gidzl=P7SOJDESRtPaRnXDquDkScTe74d9WcftVMePIfdJEtKkFarFc8KoSNvjH1cQWMOdUMf36ZA0tKODrfzeSW

https://hochiminhcity.gov.vn/-/phap-luat-ve-to-chuc-chinh-quyen-o-thi-tphcm?redirect=%2F

http://daidoanket.vn/hoat-dong-cua-ubnd-tp-hcm-trong-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-5704836.html

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/can-tang-cuong-su-tuong-tac-giua-chinh-quyen-va-nhan-dan-1491902584

https://thanhnien.vn/de-xuat-nghien-cuu-mo-hinh-thi-truong-cho-chinh-quyen-do-thi-tphcm-post1531964.html

http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/59455/to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tphcm-can-dat-yeu-to-%E2%80%9Ccon-nguoi%E2%80%9D-lam-cot-loi

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhung-kien-nghi-phap-luat-ve-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tp-ho-chi-minh-i677674/

https://plo.vn/thuc-hien-chinh-quyen-do-thi-tphcm-can-co-su-thong-suot-post712202.html

https://tvphapluat.vn/video/phap-luat-ve-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-thanh-pho-ho-chi-minh-66273/

https://nld.com.vn/chinh-tri/nhieu-de-xuat-mo-hinh-thi-truong-cho-tp-hcm-20221214190839121.htm

https://www.sggp.org.vn/de-xuat-mo-hinh-thi-truong-cho-tphcm-863786.html

https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/truong-dh-luat-tp-hcm-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-chu-de-phap-luat-ve-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tphcm-168113.html

https://tienphong.vn/de-xuat-tphcm-thuc-hien-mo-hinh-thi-truong-post1495257.tpo

https://tuyengiao.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-van-minh-hien-dai-nghia-tinh/kien-nghi-doi-moi-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ubnd-thanh-pho-ho-chi-minh-142531

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhung-kien-nghi-phap-luat-ve-to-chuc-chinh-quyen-do-thi-tp-ho-chi-minh-i677674/

https://vneconomy.vn/de-xuat-mo-hinh-thi-truong-cho-tp-hcm.htm

(Đang cập nhật)

Tổng hợp bởi Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top