Các cơ quan báo chí đưa tin Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn Quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam

https://vtv.vn/cong-nghe/nghien-cuu-xac-dinh-dia-vi-phap-ly-cho-tri-tue-nhan-tao-20221113063431035.htm

https://nhipsongonline.vn/xay-du%CC%A3ng-van-ba%CC%89n-phap-lua%CC%A3t-ve-trach-nhie%CC%A3m-phap-ly-lien-quan-toi-ai/

https://clbdoanhnhan.vn/hoi-thao-quoc-te-voi-chu-de-trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao.html

https://tvphapluat.vn/video/bo-tu-phap-lay-y-kien-xay-dung-van-ban-phap-luat-ve-trach-nhiem-phap-ly-lien-quan-toi-ai-65666/

https://doanhnghiephoinhap.vn/hoi-thao-quoc-te-voi-chu-de-trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao.html

https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/hoi-thao-quoc-te-trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-thuc-tien-quoc-te-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam-167372.html

https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/truong-dai-hoc-luat-tp-ho-chi-minh-nhieu-noi-dung-ve-trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-duoc-trao-doi-167337.html

https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/co-nen-thua-nhan-tu-cach-phap-ly-cua-tri-tue-nhan-tao-nhu-con-nguoi-1116193.ldo

https://www.vista.gov.vn/news/khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe/hoi-thao-quoc-te-ve-trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-5782.html

https://plo.vn/nhung-trach-nhiem-phap-ly-dat-ra-khi-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-post707564.html

https://doanhnhan.vn/hoi-thao-trach-nhiem-phap-luat-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-thuc-tien-quoc-te-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam-48468.html

https://hochiminhcity.gov.vn/-/trach-nhiem-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-thuc-tien-quoc-te-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam?redirect=%2F

https://vietdaily.vn/giao-duc/bo-tu-phap-va-dh-luat-tp-hcm-to-chuc-hoi-thao-ve-phap-ly-trong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao.html

 

 

--%>
Top