Thông báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy về công bố điểm xét trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

Căn cứ công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-ĐHL ngày 22/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 15/9/2022 của Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy, Thường trực Hội đồng tuyển sinh thông báo về điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

1. Mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) trình độ đại học hình thức chính quy của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

 

Stt

Ngành

Điểm trúng tuyển

A00

A01

C00

D01,03,06

D14

D66,69,70

D84,87,88

1.

Luật

24,25

22,5

27,5

23,25

-

-

-

2.

Luật Thương mại quốc tế

-

26,5

-

26,0

-

26,0

D84,87: 26,0;

D88: 25,75.

3.

Quản trị - Luật

25,0

23,5

-

24,25

-

-

23,0

4.

Quản trị kinh doanh

23,0

22,5

-

23,0

-

-

22,5

5.

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

D01: 22,5

24,5

D66: 24,5

D84: 22,5

 

* Ghi chú:

Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm.

2. Hiện nay, Trường chưa tiến hành xét phân khoa để quản lý sinh viên đối với thí sinh trúng tuyển vào ngành Luật. Sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm thủ tục nhập học chính thức tại Trường, căn cứ vào năng lực đào tạo của từng khoa, nguyện vọng và kết quả xét tuyển của thí sinh, Trường sẽ công bố kết quả xét vào các khoa, trước khi thí sinh vào học chính thức.

3. Về thời gian và cách thức xác nhận nhập học:

a) Thời gian:

- Trước 17g00’ ngày 30/9/2022 (thứ 6);

- Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định này nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

b) Cách thức: tất cả thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 (“xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển” và “xét tuyển sớm” theo Đề án tuyển sinh của Trường)Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) đều phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Về thời gian và địa điểm nhập học:

a) Thời gian: trong 2 ngày 04/10 và 05/10/2022;

b) Địa điểm: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4.

5. Về ngành đào tạo của Trường: năm 2022, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo liên thông giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Theo đó, sau khi đã học xong năm thứ II của ngành thứ nhất (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên sẽ được đăng ký học liên thông sang ngành Luật. Sau thời gian từ 5,0 năm đến 5,5 năm (tính từ năm 2022), nếu sinh viên hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo sẽ được Nhà trường xét tốt nghiệp và cấp 2 văn bằng cử nhân trình độ đại học hình thức chính quy (trong đó có bằng cử nhân ngành Luật). Đây là lợi thế rất lớn của sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Về thông tin học phí, địa điểm học và thông tin hỗ trợ

a) Học phí: căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và với mục tiêu nhanh chóng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận nền giáo dục đại học của các nước phát triển trong khu vực, Nhà trường đã xây dựng Đề án học phí của năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, nhằm đảm bảo đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu vừa nêu, mức thu học phí đối với sinh viên chính quy trình độ đại học cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt

Khóa 47

(Khóa tuyển sinh năm 2022)

Năm học

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

1.

Hệ đại trà ngành: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh

31.250.000

35.250.000

39.750.000

44.750.000

2.

Hệ đại trà ngành Quản trị - Luật

37.080.000

41.830.000

47.170.000

53.100.000

3.

Hệ đại trà ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý

39.000.000

48.750.000

54.930.000

62.080.000

4.

Hệ chất lượng cao ngành: Luật, Quản trị kinh doanh

62.500.000

70.500.000

79.500.000

89.500.000

5.

Hệ chất lượng cao ngành Quản trị - Luật

74.160.000

83.660.000

94.340.000

106.200.000

6.

Hệ chất lượng cao ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh

165.000.000

181.500.000

199.700.000

219.700.000

b) Địa điểm học của sinh viên Khóa 47 (Khóa tuyển sinh năm 2022):

- Đối với các Lớp chất lượng cao: học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4;

- Đối với các Lớp đại trà: học tại cơ sở Bình Triệu, TP. Thủ Đức;

- Nhà trường không có chỗ ký túc xá; sinh viên tự túc chỗ ở.

c) Thông tin liên lạc khi cần hỗ trợ: thí sinh chủ động liên lạc với Trường qua số tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900.555.514 hoặc theo số điện thoại cố định: (028) 3940.0989 và bấm số nội bộ để gặp các bộ phận có liên quan:

- Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: số nội bộ 209 hoặc 220 hoặc 221;

- Phòng Đào tạo: số nội bộ 112./.

Xem thông tin chi tiết tại: Thông báo Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức chính quy về công bố điểm xét trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

--%>
Top