Mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ, danh sách và thời gian, địa điểm kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT YÊU CẦU XÉT TUYỂN SƠ BỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2019 

Các thông tin chi tiết, lúc 15 giờ 00 phút ngày 18/7/2019, thí sinh truy cập vào trang https://dangkytuyensinh.hcmulaw.edu.vn để biết.
--%>
Top