Thông báo Về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 2, năm 2022) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-ĐHL ngày 15/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 832/TB-ĐHL ngày 06/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 2, năm 2022);

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển tính đến hết ngày 09/12/2022.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phương thức tuyển sinh; thời gian, địa điểm học; và kế hoạch khai giảng khóa học đối với những thí sinh đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển vào ngành Luật, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 14 (Đợt 2, năm 2022) như sau:

1. Phương thức, chỉ tiêu, đối tượng và điều kiện tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, không tổ chức thi tuyển.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: không vượt quá 150 chỉ tiêu.

- Đối tượng và điều kiện tuyển sinh: Người dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

+ Đã có bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy ở tất cả các ngành/ nhóm ngành trong nước và nước ngoài. Riêng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) công nhận văn bằng theo quy định;

+ Đã đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Luật, hình thức văn bằng 2 (người đã có bằng đại học) hệ chính quy Khóa 14 (Đợt 2, năm 2022);

+ Đã đóng lệ phí tuyển sinh và vẫn còn nguyện vọng tiếp tục tham gia dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm học và phương thức học

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ). Mỗi tuần học 4 buổi vào tối thứ 3, 5, 7 và chiều chủ nhật; mỗi buổi học 3 tiết, buổi tối bắt đầu từ 18g15’.

- Địa điểm học: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phương thức học: trực tiếp trên lớp. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19, phương thức học có thể được thực hiện kết hợp trực tiếp trên lớp với trực tuyến hoặc trực tuyến (trong trường hợp này Trường sẽ có thông báo sau).

3. Kế hoạch tổ chức xét tuyển và khai giảng khóa học

3.1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh:

- Xử lý dữ liệu và thực hiện xét tuyển: từ ngày 12/12/2022 đến 20/12/2022;

- Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): trước 17g00 ngày 23/12/2022.

3.2. Khai giảng khóa học (dự kiến): ngày 03/01/2023 (thứ 3)./.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây:

Thông báo Về việc áp dụng phương thức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hình thức chính quy, ngành Luật (Đợt 2, năm 2022) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

--%>
Top