Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng giảng viên năm 2023

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng giảng viên năm 2023

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 Kỳ tuyển dụng giảng viên năm 2023.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Thông báo số 45/TB-HĐTD ngày 16/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (bấm vào đây).

 

Đối với những vấn đề chung về nội dung vấn đáp và thực hành tại vòng 2, vui lòng xem tại đây.
--%>
Top