Hội đồng Trường Đại học Luật TP.HCM họp phiên thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025

Vào sáng ngày 17/03/2023 tại phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức phiên họp hội đồng trường lần thứ 18 trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng cùng với sự góp mặt của các thành viên Hội đồng trường.


PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng trường (phải) và PGS.TS. Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng (trái) tại phiên họp

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc cuộc họp và triển khai các nội dung hoạt động năm 2023 của Hội đồng trường cũng như lấy ý kiến của dự thảo quy định về hoạt động của Ban kiểm soát Hội đồng trường.


PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng trường

Đồng thời, PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã khái quát các nội dung cần thông qua trong phiên làm việc, bao gồm: Chính sách học phí của các hệ đào tạo năm học 2023 – 2024 đến năm học 2025 – 2026; Dự toán thu chi ngân sách năm 2023.


Toàn cảnh phiên họp hội đồng trường lần thứ 18

Tiếp theo đó, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành xem xét và thông qua đối với Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2025 và việc triển khai kế hoạch tuyển dụng năm 2022.


Các thành viên Hội đồng trường tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến tại phiên họp

Xuyên suốt các nội dung cần làm việc trong buổi họp, các thành viên Hội đồng trường đã tích cực đóng góp ý kiến và đặt ra vấn đề cần giải quyết, từ đó đi đến quyết định thống nhất về chiến lược phát triển của Nhà trường trong giai đoạn kế tiếp.

Nội dung: Yến Nhi

Hình ảnh: Thanh Hoa

Ban Truyền thông Ulaw


--%>
Top