Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 7

Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 7

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NGÀY SINH

Bùi Trương Ngọc Quỳnh

Khoa Luật Dân sự

01/07/1989

Mai Tiến Trường

Phòng Quản trị - Thiết bị

02/07/1990

Trần Hoàng Hải

Phòng Đào tạo Sau Đại học

03/07/1962

Đặng Quốc Chương

Khoa Luật Thương mại

05/07/1982

Phan Nguyên Thanh

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên

05/07/1985

Nguyễn Thị Hoa

Khoa Luật Quốc tế

05/07/1987

Đoàn Việt Hùng

Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học

07/07/1967

Ngô Thị Anh Vân

Khoa Luật Dân sự

08/07/1990

Nguyễn Phan Vân Anh

Khoa Luật Quốc tế

12/07/1997

Phan Hoài Nam

Khoa Luật Quốc tế

13/07/1982

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trung tâm Thông tin - Thư viện

15/07/1981

Vũ Quang Mạnh

Khoa Quản trị

15/07/1988

Võ Hưng Đạt

Khoa Luật Quốc tế

16/07/1989

Trần Ngọc Lương Tuyền

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

21/07/1972

Trương Tố Oanh

Phòng Công tác Sinh viên

23/07/1959

Tô Thanh Thủy

Phòng Tổ chức - Hành chính

25/07/1992

Trần Việt Dũng

Khoa Luật Quốc tế

26/07/1977

Nguyễn Nhật Thanh

Khoa Luật Dân sự

29/07/1988

Dương Hồng Thị Phi Phi

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

30/07/1982


--%>
Top