Chúc mừng sinh nhật viên chức, người lao động trong tháng 10

STT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị

Thương

Nữ

Khoa Luật Thương mại

1/10

2

Nguyễn Huy

Hùng

Nam

Phòng Ðào tạo

1/10

3

Lê Thị

Mận

Nữ

Khoa Luật Dân sự

2/10

4

Trần Thị Thu

Hiền

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

2/10

5

Nguyễn Hùng

An

Nam

Phòng Công tác Sinh viên

3/10

6

Nguyễn Vũ Pha

Phim

Nữ

Khoa Ngoại ngữ pháp lý

4/10

7

Tăng Nguyễn Bích

Ngọc

Nữ

Phòng Tổ chức - Hành chính

4/10

8

Nguyễn Thị

Thư

Nữ

Khoa Luật Thương mại

5/10

9

Hồ Hoàng Gia

Bảo

Nam

Khoa Quản trị

5/10

10

Vũ Lê Hải

Giang

Nam

Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

6/10

11

Lê Đức

Phương

Nam

Khoa Luật Quốc tế

6/10

12

Phạm Đình

Phú

Nam

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

6/10

13

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Nữ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

7/10

14

Nguyễn Phương

Thảo

Nữ

Khoa Luật Hình sự

8/10

15

Nguyễn Hiếu

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

9/10

16

Huỳnh Quang

Thuận

Nam

Khoa Luật Dân sự

9/10

17

Nguyễn Thị Ánh

Hồng

Nữ

Khoa Luật Hình sự

10/10

18

Lê Thị Hồng

Vân

Nữ

Khoa Khoa học cơ bản

12/10

19

Kim Nguyễn Hồng

Minh

Nữ

Khoa Luật Hình sự

12/10

20

Nguyễn Thị Lan

Hương

Nữ

Khoa Luật Quốc tế

12/10

21

Lê Vĩnh

Châu

Nam

Khoa Luật Dân sự

16/10

22

Nguyễn Hương

Ly

Nữ

Khoa Luật Thương mại

16/10

23

Nghiêm Thị Vân

Thanh

Nữ

Khoa Quản trị

16/10

24

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

Nữ

Khoa Quản trị

17/10

25

Phan Thị Huỳnh

Anh

Nữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện

17/10

26

Nguyễn Thị Bích

Mai

Nữ

Khoa Luật Thương mại

18/10

27

Trần Nhân

Chính

Nam

Khoa Luật Dân sự

19/10

28

Lê Vũ

Huy

Nam

Khoa Luật Hình sự

19/10

29

Trần Thị Bảo

Trâm

Nữ

Khoa Quản trị

19/10

30

Phạm

Thái

Nam

Khoa Luật Hình sự

20/10

31

Đặng Thái

Bình

Nam

Khoa Luật Dân sự

21/10

32

Lý Văn

Cần

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

22/10

33

Phạm Hoàng

Minh

Nam

Phòng Quản trị - Thiết bị

22/10

34

Trần Ngọc

Anh

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

23/10

35

Phạm Thị

Thúy

Nữ

Khoa Luật Dân sự

23/10

36

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Nữ

Khoa Quản trị

23/10

37

Lê Thị Hoài

An

Nữ

Phòng Tài chính - Kế toán

23/10

38

Huỳnh Tuyết

Lan

Nữ

Phòng Công tác Sinh viên

25/10

39

Khổng Hương

Giang

Nữ

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

25/10

40

Phạm Văn

Hoàn

Nam

Phòng Tài chính - Kế toán

26/10

41

Nguyễn Thanh

Hải

Nam

Khoa Khoa học cơ bản

28/10

42

Hoàng Thị Tuệ

Phương

Nữ

Khoa Luật Hình sự

28/10

43

Hoàng Thị Minh

Tâm

Nữ

Khoa Luật Dân sự

29/10

44

Nguyễn Trọng

Luận

Nam

Khoa Luật Dân sự

29/10

45

Lý Sinh

Đại

Nam

Phòng Công tác Sinh viên

30/10

46

Lê Văn

Hiển

Nam

Phòng Ðào tạo

31/10


--%>
Top