Hướng dẫn thi trực tuyến (online) dành cho sinh viên

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

 

Hoặc tải về để xem tại đây: Hướng dẫn cho sinh viên về hình thức thi trực tuyến 2021.doc

-----

Thông tin cần hướng dẫn về kỹ thuật sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin:

1. Thầy Đào Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, GĐ Trung tâm CNTT: 0916680681

2. Thầy Phạm Bửu Tài, chuyên viên Trung tâm CNTT:              0903199955

3. Thầy Lê Tấn Tín, chuyên viên Trung tâm CNTT:                   0933523169

4. Thầy Lê Viết Phụng, chuyên viên Trung tâm CNTT:            0974741173

--%>
Top