Thông báo về việc yêu cầu tất cả VC, NLĐ và Sinh viên phải khai báo y tế trực tuyến trước khi vào Trường

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Nhà trường đề nghị tất cả viên chức, người lao động và người học thực hiện khai báo y tế trực tuyến bằng cách quét mã QR hoặc theo link bên dưới:

 

Lưu ý: khi đến trường thì phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt theo hướng dẫn của Bộ phận Bảo vệ.

--%>

Top