Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 19/7 đến 25/7)

Lịch công tác tuần 47

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

THỨ HAI

19/7

7h30: Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên lần thứ 25 năm học 2020 - 2021 Lần 2 (Buổi sáng) - Khoa Luật Thương mại
Địa điểm: Tổ chức trực tuyến thông qua cổng ZOOM.
Thành phần: Theo quyết định.
 8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên lần thứ 25 (đợt 2) - Khoa Quản trị
Thành phần: Theo Quyết định và sinh viên có công trình NCKH
Bảo vệ trực tuyến qua zoom
9h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Quyền Hiệu trưởng; Văn phòng Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp A905

THỨ BA

20/7

7h30: Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên lần thứ 25 năm học 2020 - 2021 Lần 2 (Cả ngày) - Khoa Luật Thương mại
Địa điểm: tổ chức trực tuyến thông qua cổng ZOOM.
Thành phần: theo quyết định.
8h30: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 2): Tổ bộ môn Luật TMQT - Khoa Luật Quốc tế.
Thành phần: theo quyết định và sinh viên có đề tài.

Họp trực tuyến.

THỨ TƯ

21/7

8h00: Hội thảo Khoa Luật Dân sự: Giao dịch dân sự về bất động sản;
Thành phần: Giảng viên Khoa Luật Dân sự và người quan tâm;
Địa điểm: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (ID: 834 320 5799; Mật khẩu: 3zQSpq)

9h00: Họp Hội đồng thẩm định Đề án đào tạo Tiến sĩ Luật Quốc tế 

Thành phần: Hội đồng theo Quyết định và Tổ công tác xây dựng Đề án 

Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom

THỨ NĂM

22/7

 Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ SÁU

23/7

 Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BẢY

24/7

 

CHỦ NHẬT

25/7

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top