Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 06/02 đến 12/02/2023)

Lịch công tác tuần 24

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

THỨ HAI

06/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ BA

07/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ TƯ

08/02

10h00: Họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Quyền Hiệu trưởng

Thành phần: Ban Thường vụ và đồng chí Quyền Hiệu trưởng 

Địa điểm: A905

THỨ NĂM

09/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ SÁU

10/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

 

THỨ BẢY

11/02

07g30 (cả ngày): Hệ thống ôn thi thi tốt nghiệp cuối khóa (môn Luật Hình sự) cho sinh viên lớp 12B-VB 2 CQ
Thành phần: ThS. Mai Khắc Phúc - Giảng viên khoa Luật Hình sự.
Thời gian ôn thi:

+ Buổi sáng từ 07g30’,

+ Buổi chiều từ 13g30’(mỗi buổi 5 tiết).
- Địa điểm: Giảng đường C.204, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

CHỦ NHẬT

12/02

07g30 (cả ngày): Hệ thống ôn thi thi tốt nghiệp cuối khóa (môn Luật Lao động) cho sinh viên lớp 12B-VB 2 CQ
Thành phần: ThS. Lường Minh Sơn - Giảng viên khoa Luật Dân sự.
Thời gian thi:

+ Buổi sáng từ 07g30’,

+ Buổi chiều từ 13g30’ (mỗi buổi 5 tiết).
Địa điểm: Giảng đường C.204, số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top