Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 30/01 đến 05/02/2023)

Lịch công tác tuần 23

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

THỨ HAI

30/01

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ BA

31/01

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ TƯ

01/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ NĂM

02/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ SÁU

03/02

Các đơn vị phân công nhân sự trực theo kế hoạch.

THỨ BẢY

04/02

 

CHỦ NHẬT

05/02

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top