Lịch công tác tuần 03 (Từ ngày 13/9 đến ngày 19/9)

Lịch công tác tuần 03

Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021

THỨ HAI

13/9

 Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ BA

14/9

14h00: Họp chuẩn bị Hội thảo cấp trường "Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".
Thành phần: Phó Hiệu trưởng Bùi Xuân Hải, Phòng NCKH&HTQT, Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn
Họp trực tuyến qua Zoom, Meeting ID: 9907443969; Passcode: 12345.

THỨ TƯ

15/9

Các đơn vị làm việc theo hình thức trực tuyến tại nhà, đảm bảo giải quyết công việc theo tiến độ.

THỨ NĂM

16/9

08h00: Họp Ban điều hành mạng lưới (VNLS)

Hình thức hop: Trực tuyến (link họp trên Teams Sẽ được gửi trong nhóm trước ngày họp)

Thành phần: PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, PGS. TS Trần Hoàng Hải, ThS Đoàn Xuân Quang

14h00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn.

Địa điểm: Trực tuyến qua zoom.

THỨ SÁU

17/9

09h00: Họp Hội đồng trường Phiên thứ 9

Thành phần: Thành viên Hội đồng trường

Họp trực tuyến qua Zoom theo link:

https://zoom.us/j/9273408301?pwd=VE82dzJGYlZ3VndKaFE4RWpFTTBoQT09

THỨ BẢY

18/9


CHỦ NHẬT

19/9

 
19h00: Chương trình giao lưu "Ulaw Alumni Talk" số 02 
Thành phần: Ban Thư ký Ban Liên lạc cựu sinh viên, Trung tâm QHDN&HTSV, cựu sinh viên, sinh viên đăng ký tham dự.
Khách mời: Đại diện cựu sinh viên các khóa 32
Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top