Giới thiệu Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)"

Qua hơn 07 năm thi hành, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 các văn bản hướng dẫn thi hành về cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhâp quốc tế. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật BHXH  năm 2014 cũng bộc lộ những bất cập như: diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH trên thực tế còn thấp; mức hỗ trợ của một số chế độ, chính sách còn chưa hấp dẫn; quy định về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu còn chưa phù hợp với thực tiễn…

Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của người dân theo hướng đa dạng, linh hoạt, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, tiến tới bao phủ BHXH toàn bộ lưc lượng lao động theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội[1]. Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) với nhiều nội dung sửa đổi đáng lưu ý như: mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm; bảo hiểm xã hội một lần, cùng với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng khác.

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, luật sư, các cơ quan quản lý và thực thi BHXH, các doanh nghiệp, cơ quan xét xử và những người làm thực tiễn ở khu vực phía Nam có thể trao đổi, chia sẻ và đưa ra các góp ý, đề xuất nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo luật BHXH (sửa đổi). Trên cơ sở đó, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)”.

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

 • Thời gian tổ chức: bắt đầu từ lúc 08 giờ sáng, ngày 16 tháng 11 năm 2023;
 • Địa điểm: Hội trường A.1002 - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Thành phần tham dự Hội thảo:

 • Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
 • Đại diện Cơ quan Bảo hiểm xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh;
 • Liên đoàn lao động của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh;
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Tòa án nhân dân;
 • Bộ phận quản lý nhân sự của các doanh nghiệp;
 • Quý thầy/cô, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đến từ các trường Đại học, các cơ quan, đơn vị…
 • Giảng viên khoa Luật Dân sự, Giảng viên các Khoa thuộc trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;
 • Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời. 
--%>
Top