Giới thiệu Hội thảo “Cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam”

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là 02 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới chứa đựng những nội dung thương mại phi truyền thống như lao động, môi trường... với các cam kết rất cao, giúp người lao động và doanh nghiệp cùng được hưởng những lợi ích về kinh tế. Cả hai Hiệp định CPTPP và EVFTA đều yêu cầu tất cả quốc gia thành viên phải thông qua và duy trì các quyền cơ bản trong lao động được nêu trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

 

Để đảm bảo thực thi các cam kết về lao động trong các FTA thế hệ mới này, Việt Nam đã và đang tích cực nội luật hoá các tiêu chuẩn lao động quốc tế vào pháp luật quốc gia. Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và nhiều văn bản pháp luật khác đã đưa khung pháp lý quốc gia tiệm cận hơn với các công ước cơ bản và tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO, tạo ra một môi trường pháp lý cần thiết cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

 

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu khu vực phía Nam có thể trao đổi, chia sẻ, đánh giá và trên cơ sở đó có thể đưa ra những đề xuất, giải pháp để thúc đẩy việc thực thi cam kết lao động trong các FTA thế hệ mới của Việt Nam; đồng thời, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khu vực phía Nam, ILO đã hỗ trợ Vụ Pháp chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng phối hợp với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam”.

 

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

  • Thời gian tổ chức: bắt đầu từ lúc 08 giờ sáng, ngày 26 tháng 4 năm 2023;

  • Địa điểm: Hội trường A.1002 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Thành phần tham dự Hội thảo:

  • Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO);

  • Đại diện Vụ Pháp chế của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội;

  • Đại diện Cục Quan hệ lao động, Tiền lương của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

  •  Đại diện lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo Khoa của Trường Đại học Luật TP. Hồ chi Minh;

  • Cán bộ, công chức, viên chức, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lân cận;

  • Giảng viên Khoa Luật Dân sự và các Khoa thuộc Trường Đại học Luật TP, Hồ Chí Minh;

  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên có quan tâm.


Ban Tổ chức trân trọng kính mời.


Link đăng ký tham dự Hội thảo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxOw4h8ONSHrfU8ZIIaVjKVOlXFFFScMP7aJjp2eqiqm1N7w/viewform
--%>
Top