Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học “Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự” bằng hình thức trực tuyến

Ngày 08/11/2023, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết vụ án hình sự”. 

Hội thảo khuyến khích sự trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý và những người thực hiện công tác đào tạo, thực thi pháp luật. Mục tiêu sau cùng là xác định những hạn chế của khung pháp lý Việt Nam về chứng cứ, chứng minh là một phần nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết vụ án hình sự. Trên cơ sở đó Hội thảo góp phần tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự.

Thông tin chi tiết: https://hcmulaw.edu.vn/.../gioi-thieu-hoi-thao-khoa-hoc...

Link đăng ký: https://forms.gle/6LqpxHY1C4qNKcXp8

Lưu ý: BTC sẽ gửi link tham dự đến đại biểu qua email vào chiều ngày 07/11/2023.

--%>
Top