Thông báo xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022

 

Trường Đại học Luật TP. HCM thông báo nhu cầu xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022 như sau:

Vui lòng xem tại đây.

Mẫu Phiếu đăng ký xét bổ nhiệm.

--%>
Top