Trường Đại học Luật TP.HCM chuẩn bị tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế và Hội thảo cấp trường

Nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các hội thảo Quốc tế và hội thảo cấp trường trong thời gian tới, vào chiều ngày 08/03/2023, tại phòng họp A.905 Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức các phiên họp triển khai chi tiết kế hoạch của các Hội thảo quốc tế và Hội thảo cấp trường.

Phiên họp công tác tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế và cấp trường vào chiều ngày 8/3/2023

Tham dự xuyên suốt các phiên họp có PGS.TS. Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Thị Thúy Hương – Trưởng Phòng NCKH và Hợp tác quốc tế; Bà Vũ Ngọc Mai Hạnh - Phòng Quản lý NCKH và Hợp tác quốc tế; ThS. Nguyễn Thu An - Phòng NCKH và Hợp tác quốc tế.

Về phía các thành viên đại diện Ban Tổ chức và Thư ký của các Hội thảo trong phiên họp (i) bao gồm GS.TS. Đỗ Văn Đại – Phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Phương Thảo – Giảng viên Khoa Luật Dân sự, ThS. Nguyễn Trọng Luận – Giảng viên Khoa Luật Dân sự trong phiên họp. Tại phiên họp (ii) có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Tiến - Phó Trưởng Khoa Luật dân sự, TS. Nguyễn Thị Bích – Trưởng Bộ môn Luật Lao động, ThS. Lường Minh Sơn – Giảng viên Khoa Luật dân sự, ThS. Hoàng Thị Minh Tâm - Giảng viên Khoa Luật dân sự; Còn tại phiên họp (iii) có sự tham gia của PGS.TS. Trần Việt Dũng – Trưởng Khoa Luật Quốc tế, TS. Phan Hoài Nam – Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế; PGS.TS. Trần Thăng Long - Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Ngoại ngữ Pháp lý, ThS. Hà Thị Hạnh – Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, ThS. Lê Đức Phương - Giảng viên Khoa Luật Quốc tế và ThS. Chung Lê Hồng Ân - Giảng viên Khoa Luật Quốc tế.

PGS.TS. Bùi Xuân Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao đổi về tiến trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo

TS. Lê Thị Thúy Hương – Trưởng phòng NCKH và Hợp tác quốc tế lắng nghe báo cáo tiến độ và các vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn bị

Các hội thảo được đề cập và trao đổi tại buổi làm việc gồm có: Hội thảo quốc tế “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số”; Hội thảo quốc tế "Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam"; Hội thảo "40 năm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và 10 năm Luật biển Việt Nam 2012 – Vai trò, thách thức và hoàn thiện".

Nhận thấy được nhu cầu thực tiễn về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại kỹ thuật số và xây dựng chính quyền số, Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số”. Tại buổi họp, Ban Tổ chức hội thảo đã báo cáo về tiến độ thực hiện bao gồm xác định cụ thể và liên hệ thành phần tham dự; dự trù chi phí trang thiết bị và in ấn tài liệu; công tác chuyên môn và một số vấn đề nảy sinh trong việc nhận đề xuất, chọn lọc bài viết để trình bày và đồng thời thẩm định, phiên dịch các đề tài để xuất bản trong quyển kỷ yếu hội thảo.

Bên cạnh đó, trong phiên họp công tác về chuẩn bị Hội thảo quốc tế "Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam" được phối hợp tổ chức bởi Vụ pháp chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trường Đại học Luật TP.HCM với sự hỗ trợ của Tổ chức ILO cũng được tiến hành cùng ngày, Ban tổ chức Hội thảo cho biết đang trong quá trình hoàn thiện về công tác tổ chức lẫn chuyên môn. Cụ thể, việc lập danh sách khách mời tham gia và ấn định thời gian tổ chức hội thảo đang được xem xét, cân nhắc; đồng thời, Ban chuyên môn đã gửi thư mời viết tham luận đến các chuyên gia và bắt đầu nhận đề xuất viết bài của các tác giả.

TS. Nguyễn Văn Tiến – Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự thảo luận về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế "Cam kết lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam"

ThS. Lường Minh Sơn – Giảng viên Khoa Luật dân sự, đồng thời là thành viên Thư ký Hội thảo cẩn thận ghi chú kết quả trao đổi

Ở phiên họp công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường "40 năm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và 10 năm Luật biển Việt Nam 2012 – Vai trò, thách thức và hoàn thiện", Ban Tổ chức và Ban chuyên môn cho biết quá trình chuẩn bị đang được tiến hành theo như kế hoạch đã đề ra, bao gồm: (i) Lên chương trình Hội thảo; (ii) Dự trù kinh phí; (iii) Gửi thư mời tham dự Hội thảo và thư mời viết tham luận đến các chuyên gia; (iv) Nhận đăng ký các bài tham luận dựa trên số lượng bài viết dự kiến.

TS. Phan Hoài Nam – Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế bàn về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường "40 năm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và 10 năm Luật biển Việt Nam 2012 – Vai trò, thách thức và hoàn thiện"

ThS. Hà Thị Hạnh – Giảng viên Khoa Luật Quốc tế đồng thời là Uỷ viên Ban Chuyên môn Hội thảo "40 năm Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và 10 năm Luật biển Việt Nam 2012 – Vai trò, thách thức và hoàn thiện” tham dự phiên họp

Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động luôn được Nhà trường chú trọng tổ chức và chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi, thảo luận về các vấn đề pháp lý, từ đó đưa ra những đánh giá, đề xuất, nâng cao kiến thức, tư duy pháp lý và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Nội dung: Thuỳ Vân

Hình ảnh: Anh Hào

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top