Hội thảo khoa học “Thái độ và hành vi ứng xử với pháp luật của công dân Việt Nam hiện nay – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”

Nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua việc nâng cao ý thức pháp luật cho công dân, vào sáng ngày 20/5/2020, tại Hội trường A901 Trường Đại học Luật TP.HCM, Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Hội thảo “Thái độ và hành vi ứng xử với pháp luật của công dân Việt Nam hiện nay – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”.

Đến tham dự buổi hội thảo lần này có TS. Lê Thế Tài – Phó trưởng phòng Công tác sinh viên,  Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cùng với các cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Hội thảo “Thái độ và hành vi ứng xử với pháp luật của công dân Việt Nam hiện nay – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” được tổ chức vào sáng ngày 20/5

Hội thảo có sự hiện diện của TS. Lê Thế Tài – Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Phó Chủ tịch Công đoàn

Dưới sự chủ trì của TS. Trần Thị Rồi – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản, các chủ để sau đã được trình bày:

  • Khái niệm và nhận diện văn hóa pháp luật– TS. Lê Thị Hồng Vân trình bày.
  • Đánh giá về các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay – ThS. Phạm Thị Ngọc Thủy trình bày.
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật – giải pháp quan trọng nâng cao sự hiểu biết và ý thức pháp luật của công dân – ThS. Trần Ngọc Anh trình bày.
  • Thái độ và hành vi ứng xử với pháp luật của công dân Việt Nam hiện nay – ThS. Lê Văn Bích trình bày.
  • Những nguyên nhân tác động đến sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân – Thực trạng và giải pháp – ThS. Nguyễn Hữu Túc trình bày.
  • Từ nhận thức đến hành vi ứng xử của người dân đối với việc chấp hành Luật giao thông đường bộ - ThS. Phạm Văn Dinh trình bày.
  • Một số giải pháp nâng cao văn hóa công vụ ở đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay – TS. Nguyễn Thanh Hải trình bày.
  • Một số giải pháp nâng cao ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường của công dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế - TS. Trần Thị Rồi trình bày.

Buổi Hội thảo được chủ trì bởi TS. Trần Thị Rồi – Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản

Phát biểu kết thúc hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng khoa Khoa học cơ bản đã bày tỏ mong muốn rằng các cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản sẽ không ngừng tiếp tục nghiên cứu, cũng như có thêm những bài viết chuyên sâu, bổ ích với nhiều chủ đề cho những buổi Hội thảo khoa học trong tương lai.

Cán bộ, giảng viên tham gia Hội thảo chụp hình kỉ niệm

Sau gần 3 giờ làm việc trong bầu không khí nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Thái độ và hành vi ứng xử với pháp luật của công dân Việt Nam hiện nay – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” đã diễn ra thành công và tốt đẹp.

Nội dung: Diệu Hồng

Hình ảnh: Lệ Huyền

Biên tập: Phối Mẫn

Ban Truyền thông ULAW

 

--%>

Top