Hội nghị Khoa học trẻ năm học 2023 “Kinh tế số - Chuyển đổi số”

Nhằm đẩy mạnh phong trào học viên, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về tác động của hội nhập đến các nhóm ngành mà trường đào tạo. Đoàn trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học trẻ năm 2023 với chủ đề: “Kinh tế số - Chuyển đổi số”.
 
Đối tượng:
- Cán bộ, giảng viên trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) đang làm việc và giảng dạy tại trường;
- Sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh (từ 35 tuổi trở xuống) đang theo học tại trường.
- Lưu ý: Bài viết phải do nhóm tác giả gồm giảng viên và sinh viên thực hiện, trong đó giảng viên có thể là người hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên hoặc tham gia viết bài cùng nhóm sinh viên.

 

Thời gian, địa điểm dự kiến:
- Thời gian: Ngày 20 tháng 5 năm 2023 (dự kiến);
- Địa điểm: Hội trường A1002, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, CS NTT.

 

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm dưới đây:

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ năm học 2023 “Kinh tế số - Chuyển đổi số”

--%>
Top