Rộn ràng không khí nhập học của tân sinh viên khoá 48 Ulaw

Ngày hôm nay của bạn thế nào?
Ngày hôm nay, chúng tớ - những Tân sinh viên Khóa 48 nhà Ulaw, đã chính thức chào sân rồi đây!

 

 

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top