Một số lưu ý đối với sinh viên ngành Luật khóa 47 đăng ký Khoa

1. Sinh viên ngành Luật thực hiện việc đăng ký khoa từ ngày 05/10 đến 24g00' ngày 07/10/2022 (Thứ 6) tại địa chỉ: https://forms.gle/xj9pNUXuAfHmHoNu8. Trường hợp sinh viên đăng ký nhiều lần, Nhà trường chỉ ghi nhận kết quả của lần đăng ký cuối cùng;

2. Mỗi sinh viên chỉ được chọn đăng ký một khoa duy nhất. Trường hợp sinh viên không đạt điểm vào khoa đã đăng ký (xét theo tỷ lệ trúng tuyển của từng phương thức) và sinh viên không đăng ký thì sẽ học theo khoa do Nhà trường bố trí;

3. Khi đăng ký chọn khoa, sinh viên cần chú ý về chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế. Theo đó:
+ Đối với Khoa Luật Hành chính - Nhà nước: đạt tối thiểu 450 điểm TOEIC;
+ Đối với Khoa Luật Hình sự: đạt tối thiểu 500 điểm TOEIC;
+ Đối với Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Quốc tế: đạt tối thiểu 520 điểm TOEIC;
+ Đối với Khoa Luật Thương mại: đạt tối thiểu 550 điểm TOEIC./.

--%>
Top