ThS.NCS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Khoa Quản Trị vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023

Mới đây, theo danh sách top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023 do Nhà xuất bản Elsevier công bố, ThS.NCS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự trở thành một trong 47 nhà khoa học người Việt Nam có tên trong danh sách.

Được biết, đây là bảng xếp hạng những nhà nghiên cứu có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 10/2023. Với vị trí thứ 43.470 trong tổng số 100.000 nhà khoa học được vinh danh, đó sẽ là nguồn động lực để ThS.NCS. Lê Hoàng Phong tiếp tục nỗ lực và có thêm nhiều công trình nghiên cứu chất lượng cao, cống hiến cho nền khoa học nước nhà cũng như thế giới.

Link bài báo: https://vnexpress.net/47-nguoi-viet-vao-top-nha-khoa-hoc-anh-huong-nhat-the-gioi-2023-4660952-p2.html?fbclid=IwAR26h35bqiqVT-AufVJanuaVAO2gY1IYfZJ8J7xLauavl_hcJ43HqCQl738

ThS.NCS. Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Khoa Quản trị đạt vị trí thứ 43.470 trong tổng số 100.000 nhà khoa học được vinh danh trên toàn thế giới năm 2023

Nội dung: Quỳnh Như

Hình ảnh: Vân Anh

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top