Khoa Luật Thương mại tổ chức Hội thảo “Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan”

Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và với người có liên quan là các giao dịch có nguy cơ tư lợi và cần phải được kiểm soát để bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ trong công ty và các chủ thể khác có lợi ích liên quan đến hoạt động của công ty. Pháp luật về quản trị công ty cần phải có cơ chế để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể có lợi ích liên quan trong các giao dịch nêu trên.

Sáng ngày 26/1/2018, tại phòng A905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan”. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu và những người có quan tâm trình bày các nghiên cứu và kinh nghiêm thực thi pháp luật về kiểm soát các giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và với người có liên quan

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo do TS. Hà Thị Thanh Bình và TS. Phạm Văn Võ – Phó Trưởng khoa Luật Thương mại làm chủ tọa với sự tham dự của các giảng viên Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Dân sự nghiên cứu sinh, sinh viên trong trường và khách mời là các luật sư (Luật sư Kiều Anh Vũ – Giám đốc điều hành Công ty KAV Lawyers, Luật sư Trần Thanh Bình – Công ty Luật TNHH Lee & Co). Hội thảo xoay quanh các vấn đề pháp lý và thực tiễn phát sinh từ các giao dịch giữa công ty (với trọng tâm là công ty cổ phần và công ty đại chúng) với chủ sở hữu và với người có liên quan theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia trên thế giới.

Có 8 bài tham luận được trình bày tại hội thảo:

  • Xác định các giao dịch giữa công ty với chủ sở hữu và người có liên quan do Th.S Trần Thanh Bình trình bày;
  • Giao dịch giữa công ty và người quản lý công ty – Bình luận từ khía cạnh trung thành của người quản lý do CN. Tăng Thị Bích Diễm trình bày;
  • Bảo vệ cổ đông thiểu số qua kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan do Th.S Đặng Hoa Trang và Danh Phạm Mỹ Duyên trình bày;
  • Kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo pháp luật Cộng hòa Pháp và một số gợi mở cho Việt Nam do Th.S Lê Nhật Bảo trình bày;
  • Quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan với công ty đại chúng – Một vài bình luận và kiến nghị do Luật sư Kiều Anh Vũ trình bày;
  • Điều kiện tiến hành giao dịch với bên có liên quan theo các quy định về quản trị công ty niêm yết của Vương quốc Anh do Th.S Nguyễn Thị Phương Hà trình bày;
  • Công bố thông tin về giao dịch giữa công ty và người quản lý trong công ty đại chúng do CN. Tô Hồng Dung và Danh Phạm Mỹ Uyên trình bày;
  • Giao dịch tư lợi trong ngân hàng thương mại cổ phần do Th.S Nguyễn Thị Thương trình bày.

Các giảng viên, luật sư, nghiên cứu sinh tranh luận xung quanh chủ đề hội thảo

Các giảng viên, nghiên cứu sinh và khách mời đã tranh luận sôi nổi xung quanh các vấn đề liên quan đến khái niệm quyền chi phối trong doanh nghiệp, nghĩa vụ trung thành của người quản lý công ty, chế tài đối với  hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thành của người quản lý, một số khó khăn khi áp dụng pháp luật nước ngoài vào Việt Nam, các cách tiếp cận khác trong việc xác định người có liên quan, vấn đề bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số với giao dịch có nguy cơ tư lợi nhìn từ góc độ thực tiễn, vai trò của điều lệ công ty trong việc kiểm soát giao dịch có nguy cơ tư lợi ....

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả hội thảo góp phần đề xuất các giải pháp pháp lý để hoạt động quản trị công ty được vận hành hiệu quả, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi của công ty, của chủ sở hữu và các chủ thể khác có liên quan.

Bài: Diệu Thảo

Ảnh: Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW


   

Top