K 14 Trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức họp mặt

Ban Thư ký Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên

Thông tin và hình ảnh các hoạt động của Cựu sinh viên ULAW quý anh chị có thể gửi về cho Bộ phận thư ký qua email: hcsv@hcmulaw.edu.vn, fanpage: https://www.facebook.com/alumnihcmulaw/

--%>
Top