Tổng quan về dự án xây dựng Trường ĐH Luật TP.HCM tại phường Long Phước, quận 9

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI PHƯỜNG LONG PHƯỚC QUẬN 9

 I. Tổng quan dự án :

1. Tên dự án: Dự án xây dựng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng mức đầu tư: 456.997.127.000 đồng

3. Nguồn vốn:

 • Vốn chương trình chính sách phát triển giáo dục Đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới: 140 tỷ đồng.
 • Vốn ngân sách từ Nguồn vốn giáo dục và đào tạo: 80 tỷ đồng.
 • Vốn thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW: 100 tỷ đồng.
 • Vốn tự tích luỹ của trường Đại học Luật TP.HCM: 68,5 tỷ đồng.
 • Các nguồn vốn khác (nguồn vốn vay kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh): 68,5 tỷ đồng.

  4. Tiến độ thực hiện: 2015-2018. (gia hạn đến 2020 để phù hợp với tiến độ cấp vốn của dự án).

  5. Chủ đầu tư: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

  6. Quản lý dự án: Ban quản lý các dự án (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  7. Quy mô xây dựng:

  Xây dựng 2 khối học tập (3 khối nhà) với tổng diện tích sàn 33.300 m2 nằm trong khu đất có diện tích khoảng: 42.043 m2. Cụ thể:

 • Khối nhà Khoa dân sự:1.875,8 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 9.379 m2.
 • Khối nhà Khoa hình sự: 1.875,8 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 9.379 m2.
 • Khối nhà Khoa thương mại:2.875,4 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 14.377 m2.
 • Diện tích xây dựng nhà cầu nối 2 khối nhà khoa thương mại: 133,6 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 534,4 m2.
 • Tổng diện tích công trình phụ trợ (gồm nhà bảo vệ, cổng, trạm biến áp) khoảng: 48 m2.
 • Diện tích sân, đường nội bộ, cây xanh,... khoảng: 29.509,4m2
 • Mật độ xây dựng khoảng: 16,19%.
 • Chiều cao công trình Khoa dân sự, khoa hình sự, khoa thương mại 5 tầng và 1 tum.

  II. Văn bản pháp lý chính của dự án:

 • Quyết định số 6002/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt "Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020"
 • Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể "xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"
 • Quyết định số 4831/ QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1;
 • Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 1028/QĐ-BGDĐT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án xây dựng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 5329 /QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 6225/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án xây dựng trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;

III. Các gói thầu thuộc Dự án:

IV. Khối lượng, hạng mục xây lắp đã thực hiện:

Khối lượng thực hiện trên diện tích 2.6ha đã giao cho nhà thầu

 • Hạng mục hạ tầng: Hoàn thành bơm cát san lấp 2.6ha; Gia cố nền đường ( đóng cọc cừ, trải vải địa kỹ thuật, lu đầm nền) đạt 70% khối lượng; Hệ thống cống thoát nước đạt 40% khối lượng; Hàng rào quanh công trường đạt 50% khối lượng.
 • Khối nhà khoa Hình sự: Thực hiện cất nóc ngày 15/05/2018, tới thời điểm hiện nay đã xây tô tới tầng 3.
 • Khối nhà khoa Thương mại (block A): Thực hiện cất nóc ngày 15/05/2018, tới thời điểm hiện này đã xây tô tới tầng 3.
 • Khối nhà khoa Dân sự: Thực hiện ép cọc được 40% khối lượng.
 • Khối nhà Thương mại (block B): Triển khai ép cọc được 50% khối lượng.


V. Các công việc dự kiến thực hiện trong năm 2018:

1/ Thi công xây dựng:

2/ Các công việc khác:

- Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thiết bị và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Điều chỉnh thiết kế (do Thành phố chuẩn bị thi công tuyến đường N3), trình Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định.

VI. Bảng Thống kê số lượng phòng học của Dự án Giai đoạn 1:

 Thông tin từ Phòng Quản trị - Thiết bị

--%>
Top