Thông báo về việc sắp xếp lại vị trí phòng làm việc của một số đơn vị tại cơ sở Nguyễn Tất Thành

Nhà trường thông báo địa điểm làm việc mới của một số đơn vị tại cơ sở Nguyễn Tất Thành (khu nhà A) để giảng viên, sinh viên tiện liên hệ công tác: - Trung tâm quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế: Phòng A212 (lầu 2); - Văn phòng Đoàn – Hội: Phòng A302 (lầu 3); - Khoa Ngoại ngữ pháp lý: Phòng A308 (lầu 3); - Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: Phòng A402 (lầu 4).

--%>

Top