Thông báo về việc yêu cầu tất cả VC, NLĐ và Sinh viên phải khai báo y tế trực tuyến trước ngày 27/02/2021

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, Nhà trường đề nghị tất cả viên chức, người lao động và người học thực hiện khai báo y tế trực tuyến bằng cách quét mã QR hoặc theo link bên dưới:

Thời hạn thực hiện: trước ngày 27/02/2021.

Lưu ý: khi đến trường thì phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt theo hướng dẫn của Bộ phận Bảo vệ.

--%>

Top