Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 25/7 đến ngày 01/8/2021)

Lịch công tác tuần 48

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

THỨ HAI

26/7

8h00: Hội thảo Khoa Luật Hình sự "Phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi"
Thành phần: Giảng viên Khoa Luật Hình sự, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm
Hình thức: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom.

THỨ BA

27/7

 Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ TƯ

28/7

8h00: Hội thảo khoa học Khoa Quản trị với chủ đề "Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế"

Thành phần: Tất cả thành viên Khoa Quản trịkhách mời và quý đại biểu quan tâm.

Hình thức tổ chức: trực tuyến qua phần mềm Zoom theo đường link sau:

https://zoom.us/j/5762193342?pwd=RXBpR0NZQ0lBT2RWZlhGVXJjUC8xdz09

(ID Meeting: 576 219 3342Passcode: 594654)

THỨ NĂM

29/7

 Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ SÁU

30/7

8h00: Hội thảo khoa học cấp Khoa Luật Thương mại với chủ đề "Những điểm mới của Luật bảo vệ môi trường 2020"
Thành phần: tất cả cán bộ, giảng viên Khoa Luật thương mại, giảng viên các khoa và học viên có quan tâm.
Địa điểm: tổ chức trực tuyến qua cổng ZOOM theo đường link sau:

THỨ BẢY

31/7

 

CHỦ NHẬT

01/8

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top