Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 12/7 đến 18/7)

Lịch công tác tuần 46

Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

THỨ HAI

12/7

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BA

13/7

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ TƯ

14/7

9h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Luật Hình sự – nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Thành phần: thành viên hội đồng theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài và các thành viên, Phòng QL NCKH & HTQT, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

9h00: Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 (đợt 2): Tổ bộ môn Tư pháp Quốc tế - Khoa Luật Quốc tế.
Thành phần: theo quyết định và sinh viên có đề tài.

THỨ NĂM

15/7

7h00: Bảo vệ khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Quản trị - Ngành Quản trị - Luật khóa 41 (lớp QTL41) và ngành Quản trị kinh doanh khóa 42 (lớp QTKD42)

Thành phần: Theo Quyết định 625/QĐ-ĐHL ngày 07/7/2021 và sinh viên bảo vệ khóa luận

Bảo vệ khóa luận trực tuyến
7h30: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 42 (2 Hội đồng) Bộ môn Đất đai - Môi trường và Bộ môn Thuế - Tài chính - Ngân hàng.
Địa điểm: Bảo vệ trực tuyến qua cổng ZOOM.
Thành phần: theo quyết định
8h00: Bảo vệ khóa luận Tốt nghiệp - Khoa Ngoại ngữ pháp lý - Ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành AVPL (lớp LE42)
Thành phần: Theo Quyết định 626/QĐ-ĐHL ngày 07/7/2021 và sinh viên bảo vệ khóa luận
Bảo vệ khóa luận trực tuyến 
9h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Quyền Hiệu trưởng; Văn phòng Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp A905

THỨ SÁU

16/7

7h30: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 42 (2 Hội đồng) Bộ môn Luật Thương mại .
Địa điểm: Bảo vệ trực tuyến qua cổng ZOOM.
Thành phần: theo quyết định
8h00: Tổ chức bảo vệ khoá luận sinh viên K42 (năm học 2017-2021) - Khoa Luật Quốc tế.
Thành phần: Giảng viên và sinh viên theo quyết định

Họp trực tuyến.

9h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015”

Thành phần: thành viên hội đồng theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài và các thành viên, Phòng QL NCKH & HTQT, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

THỨ BẢY

17/7

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các lớp CLC khóa 41 ngành Quản trị luật và khóa 42 ngành Luật

Thành phần: Theo Quyết định, giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Hình thức: Trực tuyến qua zoom

CHỦ NHẬT

18/7

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp các lớp CLC khóa 41 ngành Quản trị luật và khóa 42 ngành Luật

Thành phần: Theo Quyết định, giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Hình thức: Trực tuyến qua zoom

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top