Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 05/7 đến 11/7)

Lịch công tác tuần 45

Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

THỨ HAI

05/7

 9h00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Quyền Hiệu trưởng; Văn phòng Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp A803

THỨ BA

06/7

9h00: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường – 03 đề tài thuộc lĩnh vực Luật Hình sự

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài và các thành viên, Phòng QL NCKH & HTQT, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

THỨ TƯ

07/7

8h15: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường – 05 đề tài thuộc lĩnh vực Luật Quốc tế, Quản trị, lĩnh vực khác

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Bùi Xuân Hải, thành viên Hội đồng theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài và các thành viên, Phòng QL NCKH & HTQT, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

14h00: Họp trực tuyến góp ý cho dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường bằng phần mềm Zoom meeting.

Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn.

THỨ NĂM

08/7

8h30: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường – 03 đề tài thuộc lĩnh vực Luật Dân sự

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài và các thành viên, Phòng QL NCKH & HTQT, giảng viên và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến            

THỨ SÁU

09/7

 Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 30% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BẢY

10/7

 

CHỦ NHẬT

11/7

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top