Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 21/6 đến ngày 27/6)

Lịch công tác tuần 43

Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021

THỨ HAI

21/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.                     

THỨ BA

22/6

14h00: Họp Tổ công tác xây dựng và sưu tầm kỷ vật hình ảnh cho Phòng Truyền thống Trường

Thành phần: Theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A.905.

THỨ TƯ

23/6

8h30: Họp Ban Thường vụ Công đoàn

Thành phần: Ban Thường vụ Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp A803 (Qua Zoom)

9h30: Họp trực tuyến qua Zoom về công tác báo cáo năm học và thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp A803

THỨ NĂM

24/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.                     

THỨ SÁU

25/6

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 2/3 nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.                     

THỨ BẢY

26/6

 

CHỦ NHẬT

27/6

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác  tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top